Jacky WEBER
Jacky WEBER

POUR M'ECOUTER ...

*Total praise

https://youtu.be/pMfW6zWritQ

 

*Baba yetu

https://youtu.be/Isjy5VW1wXo
 

 

*Let my people go

https://youtu.be/_Ujh8gxtuFM

 

*Akheko ofana no Jesu https://youtu.be/E4F6q7UnWuc

 

* Jesosy reharehako 

https://youtu.be/V7RxClM9Tyk

 

* Hallelujah :

https://youtu.be/ICiwosBS4EI

 

* Vololona :

https://youtu.be/UqHRoWChVDE

 

* Na miolakolaka ho aiza ianao :

https://youtu.be/-hUB0SsNTwE

 

Ain't no mountain high enough :

https://youtu.be/3O33MwMTq94

 

*Perfect :

https://youtu.be/0c3GIx0hsgs

 

* Stand by me :

https://youtu.be/rY0sjEWexjI